Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

TỪ ĐIỂN THÀNH NGỮ

THÀNH NGỮ

Là cụm từ mang ngữ nghĩa cố định (chưa tạo thành câu hoàn chỉnh) Không thể thay thế/sửa đổi về mặt ngôn từ. Thường được dùng để tạo thành các câu hoàn chỉnh trong văn nói/viết. Số lượng thành ngữ trong tiếng Việt rơi vào khoảng gần 6 nghìn thành ngữ. Kết cấu của thành ngữ rất khó (gần như không thể) phân định rõ ràng đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ.

TỤC NGỮ

Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh. Tục ngữ thường thể hiện tri thức/kinh nghiệm dân gian về mọi mặt của cuộc sống.
 1. Ai chê đám cưới, ai cười đám ma
 2. An cư lạc nghiệp
 3. Anh em chém nhau bằng xống, không ai chém nhau bằng lưỡi
 4. Ăn Bắc, mặc Nam
 5. Ăn bàn ăn giải
 6. Ăn báo cô
 7. Ăn bờ ở bụi
 8. Ăn bớt ăn xén
 9. Ăn bớt bát, nói bớt lời
 10. Ăn bữa hôm, lo bữa mai
 11. Ăn cá bỏ lờ
 12. Ăn cả tiêu rộng
 13. Ăn càn nói bậy
 14. Ăn cắp quen tay
 15. Ăn cây nào rào cây ấy
 16. Ăn cây táo rào cây soan (đào)
 17. Ăn chắc mặc bền
 18. Ăn cháo đái bát
 19. Ăn chay niệm phật nói lời từ bi
 20. Ăn chưa nên đọi, nói chửa nên lời
 21. Ăn chửa no, lo chửa tới
 22. Ăn chực nằm chờ
 23. Ăn có chỗ, đỗ có nơi
 24. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 25. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 26. Ăn có nơi, làm có chỗ
 27. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau
 28. Ăn cơm chúa múa tối ngày
 29. Ăn cơm nhà thổi (vác) tù và hàng tổng
 30. Ăn cơm thiên hạ
 31. Ăn cướp cơm chim
 32. Ăn hương ăn hoa
 33. Ăn ít ngon nhiều
 34. Ăn không ngồi rồi
 35. Ăn không ngon ngủ không yên
 36. Ăn không nói có
 37. Ăn lấy ăn để
 38. Ăn lông ở lỗ
 39. Ăn mặn khát nước
 40. Ăn mày cướp xôi
 41. Ăn mày đòi xôi gấc
 42. Ăn miếng trả miếng
 43. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng
 44. Ăn một miếng, tiếng muôn đời
 45. Ăn nắm xôi dẻo, nhớ nẻo đường đi
 46. Ăn nễ ngồi không, non đồng cũng lở
 47. Ăn nên làm ra
 48. Ăn ngay nói thẳng
 49. Ăn ngon mặc đẹp
 50. Ăn nhạt mới biết thương mèo
 51. Ăn như mỏ khoét
 52. Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa
 53. Ăn như tằm ăn rỗi
 54. Ăn no ngủ kỹ
 55. Ăn ở hai lòng
 56. Ăn ở như bát nước đầy
 57. Ăn ốc nói mò
 58. Ăn phải bả
 59. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 60. Ăn quả vả trả quả sung
 61. Ăn sung trả ngái
 62. Ăn tàn phá hại
 63. Ăn thật làm giả
 64. Ăn thủng nồi trôi rế
 65. Ăn to nói lớn
 66. Ăn trắng mặc trơn
 67. Ăn tươi nuốt sống
 68. Ăn vóc học hay
 69. Ăn vóc học hay
 70. Ăn đã vậy, múa gậy làm sao
 71. Ăn đây nói đó
 72. Ăn đơm nói đặt
 73. Ăn được ngủ được là tiên
 74. Ấm ớ hội tề
 75. Ba chân bốn cẳng
 76. Ba chìm bảy nổi
 77. Ba hoa chích chòe
 78. Ba keo thì mèo mở mắt
 79. Ba mặt một lời
 80. Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến
 81. Ba que xỏ lá
 82. Bách phát bách trúng
 83. Bán anh em xa mua láng giềng gần
 84. Bán gà ngày gió, bán chó ngày mưa
 85. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài
 86. Bảo một đàng quàng một nẻo
 87. Bắt cá hai tay
 88. Bầu dục chấm mắm cáy
 89. Bóc ngắn cắn dài
 90. Bóc ngắn căn dài
 91. Bới lông tìm vết
 92. Bợm già mắc bẫy cò ke
 93. Bóng chim tăm cá
 94. Bụng làm dạ chịu
 95. Cá chậu chim lồng
 96. Cà cuống chết đến đít còn cay
 97. Cá hóa rồng
 98. Cá không ăn muối cá ươn
 99. Cá mè một lứa
 100. Cả vú lấp miệng em
 101. Cách phân biệt Tục ngữ và Thành Ngữ
 102. Cách sử dụng tục ngữ, thành ngữ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
 103. Cái tổ con chuồn chuồn
 104. Cạn tàu ráo máng
 105. Cẩn thận với những tai nạn "Họa vô đơn chí" trong cuộc yến oanh
 106. Cảnh báo sự dễ dãi trong việc sử dụng thành ngữ tục ngữ
 107. Cành vàng lá ngọc (hay lá ngọc cành vàng)
 108. Câu chuyện tục ngữ: "Gieo gió gặp bão"
 109. Cây ngay không sợ chết đứng
 110. Cái Kiến mày kiện củ khoai
 111. Cha chung không ai khóc
 112. Cha nào con nấy
 113. Cha truyền con nối
 114. Chân le chân vịt
 115. Chân nam đá chân chiêu
 116. Chân ướt chân ráo
 117. Chắp cánh liền cành
 118. Châu về Hợp Phố
 119. Cháy nhà mới ra mặt chuột
 120. Chạy như cờ lông công
 121. Chén tạc chén thù
 122. Chết đứng như Từ Hải
 123. Chết đuối vớ được cọc
 124. Chim sa cá lặn
 125. Chó mái chim mồi
 126. Chó treo mèo đậy
 127. Chờ được mạ, má đã sưng
 128. Chữ như gà bới
 129. Chữ Tín trong đời sống hằng ngày
 130. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào
 131. Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
 132. Chuồn chuồn đạp nước
 133. Có công mài sắt, có ngày nên kim
 134. Có da có thịt
 135. Có mới nới cũ
 136. Có nếp có tẻ
 137. Cốc mò cò xơi
 138. Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
 139. Con cà con kê
 140. Con Hồng cháu Lạc
 141. Công cha nghĩa mẹ
 142. Công Dã Tràng
 143. Công như công Cốc
 144. Cõng rắn cắn gà nhà
 145. Công tử Bạc Liêu
 146. Có ít xít ra nhiều
 147. Cú kêu cho ma ăn
 148. Của ăn của để
 149. Của ít lòng nhiều
 150. Của người phúc ta
 151. Của thiên, trả địa
 152. Cực chẳng đã
 153. Cùng tắc biến, biến tắc thông
 154. Da mồi tóc bạc
 155. Dạy đĩ vén váy
 156. Dạy đĩ vén xống
 157. Dở dở ương ương
 158. Dốt có đuôi
 159. Dốt hay nói chữ
 160. Du lịch và nguyên tắc "nhập gia tùy tục" trong ăn mặc
 161. Dục tốc bất đạt
 162. Gái nuôi chồng ốm
 163. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
 164. Gần nhà xa ngõ
 165. Gần đất xa trời
 166. Gậy ông đập lưng ông
 167. Ghen bóng ghen gió
 168. Già néo đứt dây
 169. Già đòn non nhẽ
 170. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
 171. Giật gấu vá vai
 172. Giàu làm kép hẹp làm đơn
 173. Giàu nứt đố đổ vách
 174. Giàu vì bạn, sang vì vợ
 175. Giấu đầu hở đuôi
 176. Giậu đổ bìm leo
 177. Gieo gió gặt bão
 178. Giết người không dao
 179. Gió chiều nào che chiều ấy
 180. Gió chiều nào xoay (theo) chiều đó
 181. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 182. Giữ gìn Gia Đình với câu tục ngữ: Một điều nhịn, chín điều lành
 183. Giường bệnh xá, Má văn công, Mông bộ đội
 184. Gốc tích câu thành ngữ: "Bố vợ phải đấm"
 185. Gửi trứng cho ác
 186. Gương vỡ lại lành
 187. Há miệng chờ sung
 188. Há miệng mắc quai
 189. Hai sương một nắng
 190. Hằng hà sa số
 191. Hàng tôm hàng cá
 192. Hết khôn dồn dại
 193. Họa vô đơn chí, Phúc bất trùng lai
 194. Học vẹt
 195. Hồn xiêu phách lạc
 196. Hồng nhan bạc mệnh
 197. Hồn trương ba, da hàng thịt
 198. Hồn xiêu phách lạc
 199. Hương lửa ba sinh
 200. Im lặng là vàng
 201. Kẻ cắp gặp bà già
 202. Kể chuyện bằng thành ngữ - tục ngữ: Thừa 1 con thì có!
 203. Kể chuyện bằng thành ngữ Việt Nam
 204. Kẻ có nhân mười phần chẳng khó
 205. Kẻ tám lạng người nửa cân
 206. Kén cá chọn canh
 207. Kết cỏ ngậm vành
 208. Khác nhau giữa thành ngữ và tục ngữ
 209. Khái niệm về thành ngữ Hán Việt
 210. Khi người vợ "tức nước vỡ bờ"
 211. Khoét vách trèo tường
 212. Khôn cho người ta rái, dại cho người thương
 213. Khôn ngoan chẳng đọ thật thà
 214. Không thầy đố mày làm nên
 215. Kiến bò miệng chén
 216. Kín cổng cao tường
 217. Lá lành đùm lá rách
 218. Lá mặt lá trái
 219. Lấy thúng úp voi
 220. Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non
 221. Len lét như rắn mùng năm
 222. Lo bò trắng răng
 223. Lời cảnh tỉnh về sự nghiêm minh qua câu thành ngữ "Thượng bất chính, Hạ tắc loạn"
 224. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
 225. Lời ong tiếng ve
 226. Lòng vả cũng như lòng sung
 227. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 228. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
 229. Lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
 230. Ma ăn cỗ
 231. Ma chê quỷ hờn
 232. Mập mờ đánh lận con đen
 233. Mất bò mới lo làm chuồng
 234. Mạt cưa mướp đắng
 235. May xống phải phòng khi cả dạ
 236. Mèo già hóa cáo
 237. Mèo đàng chó điếm
 238. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi
 239. Mỗi cây mỗi hoa
 240. Môi hở răng lạnh
 241. Mối liên hệ giữa "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" và "Mất lòng trước, đựơc lòng sau"
 242. Mối quan hệ biện chứng giữa "Phú Quý" và "Lễ Nghĩa" trong thời đại ngày nay
 243. Môn đăng hộ đối
 244. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 245. Một mất mười ngờ
 246. Một miệng thì kín, chín miệng thì hở
 247. Một nắng hai sương
 248. Một nghề thì sống đống nghề thì chết
 249. Một sự nhịn chín sự lành
 250. Một tấc đến trời
 251. Mũ ni che tai
 252. Mưa không khắp
 253. Mười voi không được bát nước xáo
 254. Muỗi đốt chân voi
 255. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 256. Năm tao bảy tuyết
 257. Năm thì mười họa
 258. Nếm mật nằm gai
 259. Ngang như cua
 260. Nghèo rớt mùng (mồng) tơi
 261. Ngựa quen đường cũ
 262. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã
 263. Nhân vô thập toàn
 264. Nhanh như cắt
 265. Nhập gia tùy tục
 266. Nhất chạng vạng, nhì rạng đông
 267. Nhạt phấn phai hương
 268. Như vợ chồng ngâu
 269. Như vợ chồng sam
 270. Nhũn như chi chi
 271. Những mẩu chuyện vui về câu "Ông nói gà bà nói vịt"
 272. Những người phụ nữ "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
 273. Những tình huống "Im lặng là vàng" trong cuộc sống gia đình
 274. Nói có sách mách có chứng
 275. Nổi cơn Tam Bành
 276. Nồi da nấu thịt
 277. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay
 278. Nói nhăng nói cuội
 279. Nói toạc móng heo
 280. Nói dối như Cuội
 281. Nước chảy chỗ trũng
 282. Nước mắt cá sấu
 283. Nước đổ đầu vịt
 284. Nuôi ong tay áo
 285. Oan Thị Kính
 286. Ôm cây đợi thỏ
 287. Ôm chân liếm gót
 288. Ôm rơm rặm bụng
 289. Ôn cố tri tân
 290. Ông chẳng bà chuộc
 291. Ông già Ba Tri
 292. Ông nọ bà kia
 293. Ông nói gà, bà nói vịt
 294. Ông Tơ bà Nguyệt
 295. Phá gia chi tử
 296. Phàm phu tục tử
 297. Phi thương bất phú
 298. Phú quý sinh lễ nghĩa
 299. Qua cầu rút ván
 300. Quạ nào mà chẳng đen đầu
 301. Quan xa nha gần
 302. Quýt làm cam chịu
 303. Ra môn ra khoai
 304. Rách như tổ đỉa
 305. Rau muống tháng chín nhịn cho mẹ chồng
 306. Rồng đến nhà tôm
 307. Rước voi giày mả tổ
 308. Ruột để ngoài da
 309. Rượu vào lời ra
 310. Sáng tai họ, điếc tai cày
 311. Sẩy đàn tan nghé
 312. Sinh cơ lập nghiệp
 313. Sơn cùng thủy tận
 314. Sông có khúc người có lúc
 315. Sống để dạ chết mang theo
 316. Sống Đẹp: Nói lời phải giữ lấy lời
 317. Tấc đất tấc vàng
 318. Tách biệt Cuộc sống và Công việc với câu thành ngữ Chín Bỏ Làm Mười
 319. Tái ông mất ngựa
 320. Tai vách mạch dừng
 321. Thả mồi bắt bóng
 322. Tha phương cầu thực
 323. Tham thì thâm
 324. Thằng chết cãi thằng khiêng
 325. Thành ngữ "Cố đấm ăn xôi" trong thơ Hồ Xuân Hương
 326. Thành ngữ - Tục Ngữ có sử dụng các con số
 327. Thành ngữ trong tác phẩm văn học của Ngô Tất Tố và Nam Cao
 328. Thành ngữ tương tự ếch ngồi đáy giếng
 329. Thành ngữ và Tục ngữ trong thơ Hồ Xuân Hương
 330. Thành Ngữ Về Con Mèo
 331. Thành Ngữ, Tục Ngữ nói về Quê Hương Đất Nước
 332. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
 333. Thảo Luận: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" và "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
 334. Thảo Luận: "Tai vách mạch dừng" hay "Tai vách mạch rừng"
 335. Thảo Luận: An cư lạc nghiệp và Lạc nghiệp an cư
 336. Thảo luận: Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạn
 337. Thầy bói xem voi
 338. Thoả chí tang bồng
 339. Thua keo này bày keo khác
 340. Thùng rỗng kêu to
 341. Thuốc đắng dã tật
 342. Thượng bất chính, hạ tắc loạn
 343. Tiền trảm hậu tấu
 344. Tiều phẩm hài: Cốc mò cò xơi
 345. Tìm hiểu Tục ngữ về Bụt với các lớp nghĩa phong phú
 346. Trà dư tửu hậu
 347. Trắc nghiệm tình yêu: Xa mặt cách lòng
 348. Trắng như trứng gà bóc
 349. Tranh luận thành ngữ "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"
 350. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
 351. Trẻ cậy cha, già cậy con
 352. Trộm cắp như rươi
 353. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
 354. Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng
 355. Truyện cười danh nhân: "Gậy ông đập lưng ông"
 356. Truyện cười thành ngữ: "Con gà con kê"
 357. Truyện cười thành ngữ: "Im lặng là vàng"
 358. Truyện cười tục ngữ: "Kẻ cắp gặp bà già"
 359. Truyện cười tục ngữ: "Tiền nào của ấy"
 360. Truyện Cười: Chó treo, Mèo đậy
 361. Truyện cười: Họa vô đơn chí
 362. Truyện cười: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
 363. Từ "Ăn" trong Thành ngữ, tục ngữ và ca dao Việt Nam
 364. Tứ cố vô thân
 365. Tục ngữ Việt Nam phản ánh vai trò Đồng Tiền trong xã hội
 366. Tức nước vỡ bờ
 367. Tương cà gia bản
 368. Ung dung tự tại
 369. Uốn ba tấc lưỡi
 370. Uốn lưng quì gối
 371. Uống máu ăn thề
 372. Uống máu người không tanh
 373. Uống nước không chừa cặn
 374. Uống nước lã cầm hơi
 375. Ướt như chuột lột
 376. Vá chằng vá đụp
 377. Vạ mồm vạ miệng
 378. Vá trời lấp bể (biển)
 379. Vạch áo cho người xem lưng
 380. Vạch lá tìm sâu
 381. Vải thưa che mắt thánh
 382. Vai u thịt bắp
 383. Vạn bất đắc dĩ
 384. Văn dốt vũ dát
 385. Văn hay chữ tốt
 386. Văn ôn võ luyện
 387. Vạn sự khởi đầu nan
 388. Ván đã đóng thuyền
 389. Vàng bạc có giá, tôm cá theo buổi chợ
 390. Vang bóng một thời
 391. Vắng chúa nhà, gà mọc đuôi tôm
 392. Vắng như bãi tha ma
 393. Vắng như chùa Bà Đanh
 394. Vắng như chùa Bà Đanh
 395. Vàng như nghệ
 396. Vàng thau lẫn lộn
 397. Vắng trăng có sao
 398. Vắng trẻ quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp
 399. Vang trời dậy đất
 400. Vắng đàn bà, gà bới bếp
 401. Vào hang hùm
 402. Vào lỗ hà nó ra lỗ hổng
 403. Vào luồn ra cúi
 404. Vào sinh ra tử
 405. Vào tù ra tội
 406. Vật bất li thân
 407. Vắt chân chữ ngũ
 408. Vắt chân lên cổ
 409. Vắt cổ chày ra nước
 410. Vắt mũi chưa sạch
 411. Vặt mũi không đủ đút miệng
 412. Vắt tranh bỏ vỏ
 413. Vật đổi sao dời
 414. Vay ha hả, trả hi hỉ
 415. Về Câu Tục Ngữ: “Lệnh Ông Không Bằng Cồng Bà”
 416. Về chầu âm phủ
 417. Về chầu ông vải
 418. Vẽ rắn thêm chân
 419. Vẽ đường cho hươu chạy
 420. Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy
 421. Vị thần nể cây đa
 422. Video côn trùng vui: "Gậy ông đập lưng ông"
 423. Video: Lời nói không mất tiền mua...
 424. Việc bé xé ra to
 425. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 426. Vinh hoa phú quý
 427. Vinh quy bái tổ
 428. Vợ chồng phường chèo
 429. Vợ chồng đầu gối tay ấp
 430. Vợ dại con thơ
 431. Vợ nọ con kia
 432. Vô ơn bạc nghĩa
 433. Vô phép vô tắc
 434. Vỏ quít dầy có móng tay nhọn
 435. Vô tâm vô tính
 436. Vô thưởng vô phạt
 437. Vô tích sự
 438. Vô tiền khoáng hậu
 439. Vô tội vạ
 440. Vô ý vô tứ
 441. Vợ đẹp con khôn
 442. Vơ đũa cả nắm
 443. Vu oan giá họa
 444. Vừa đấm vừa xoa
 445. Vừa đánh trống, vừa ăn cướp
 446. Vừa đôi phải lứa
 447. Vùi liễu dập hoa
 448. Vui như hội
 449. Vui như sáo
 450. Vui thú điền viên
 451. Vụng chèo khéo chống
 452. Vững như bàn thạch
 453. Vung tay quá trán
 454. Vuông thành sắc cạnh
 455. Vuốt mặt không kịp
 456. Vuốt mặt không nể mũi
 457. Vuốt râu hùm
 458. Xa chạy cao bay
 459. Xa mặt cách lòng
 460. Xá tội vong nhân
 461. Xác như vờ, xơ như nhộng
 462. Xắn tay quai cồng
 463. Xanh không thủng, cá đi đằng nào
 464. Xanh như tàu lá
 465. Xanh vỏ đỏ lòng
 466. Xập xí xập ngầu
 467. Xấu chàng hổ ai
 468. Xấu máu đòi ăn của độc
 469. Xấu như ma lem
 470. Xấu đều hơn tốt lỏi
 471. Xé ruột xé gan
 472. Xem hội đến chùa
 473. Xếp bút nghiên
 474. Xỏ chân lỗ mũi
 475. Xoay như chong chóng
 476. Xoay trời chuyển đất
 477. Xôi hỏng bỏng không
 478. Xuất khẩu thành chương
 479. Xuất quỷ nhập thần
 480. Xuất đầu lộ diện
 481. Xui nguyên giục bị
 482. Xui trẻ con ăn cứt gà
 483. Xưng hùng xưng bá
 484. Xướng ca vô loài
 485. Yên giấc ngàn thu
 486. Yếu bóng vía
 487. Yêu nhau chín bỏ làm mười
 488. Yêu nhau lắm cắn nhau đau
 489. Yêu nhau rào giậu cho kín
 490. Yếu như sên
 491. Yêu nước thương nòi
 492. Yếu trâu còn hơn khỏe bò
 493. Yêu trẻ trẻ đến nhà
 494. Yêu vì nết, chết vì người
 495. Yểu điệu thục nữ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét