Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Ai tạo ra Đức Chúa Trời ? - Bài giảng của Đức Cha Khảm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét