Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

hình thức "rút kinh nghiệm sâu sắc" là "chưa phù hợp".

Có thằng kẻ cắp thò tay lấy cái ví của bà đi chợ bị thộp được nhăn răng cười: Tưởng lấy được. Không được thì "Xin rút kinh nghiệm sâu sắc". Bà kia suýt mất của cũng không dám làm gì, vì thân nữ nhi và vì sợ bị gán cho tội làm loạn chợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét